Upskill แคดดี้มืออาชีพ

รมว.พิพัฒน์ มอบกพร. Upskill แคดดี้มืออาชีพ เสริม Sport Tourism


รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Upskill แคดดี้มืออาชีพ ยกระดับสู่สากลเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) “ท่องเที่ยวแบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่” เอาใจนักท่องเที่ยวทั้งไทย - จีนและต่างชาติ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีสนามกอล์ฟถึง 800 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม เป็นช่วงไฮซีซั่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป สแกนดิเนเวีย นิยมหนีหนาวมาเที่ยวพักผ่อนด้วยการเล่นกอล์ฟเป็นประจำทุกปี จากความนิยมดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟมีความต้องการพนักงานบริการสนามกอล์ฟหรือแคดดี้จำนวนมาก ไว้บริการนักท่องเที่ยว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ง Upskill และพัฒนาทักษะให้แคดดี้ หรือแรงงานที่สนใจเข้าทำงานในด้านนี้ มีทักษะ ความรู้ อย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นการสร้างงาน อาชีพใหม่ให้กับแรงงานไทย ได้มีอาชีพและรายได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่และคนรุ่นใหม่หันมาสนใจท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เร่งดำเนินการและจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการสนามกอล์ฟ นำร่องที่จังหวัดนครนายกเป็นรุ่นแรกของปีงบประมาณ 2567 มีกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้และทักษะตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ การดูแลรักษา กฎ กติกาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกอล์ฟที่แคดดี้ควรรู้ การบริการที่สร้างความประทับใจ การติดต่อสื่อสาร ด้วยการเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ในการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเบื้องต้นในการบำรุงรักษาสนามกอล์ฟด้วย ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ อัตราค่าจ้าง แคดดี้ประจำสนามกอล์ฟทั่วไป ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 300 บาทต่อรอบ และค่าทิปที่นักท่องเที่ยวมอบให้ตามความพึงพอใจ เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 400 - 700 บาท การเพิ่มทักษะให้กับแรงงานใหม่ที่สนใจ รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแคดดี้อยู่แล้ว เมื่อผ่านการอบรมจะช่วยให้มีทักษะในด้านงานบริการได้ดีขึ้น จึงเป็นตัวช่วยเสริมด้านรายได้ให้แก่แคดดี้ และมีส่วนในการผลักดันให้เป็นแคดดี้อย่างมืออาชีพ หากสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้เล่นกอล์ฟหรือนักท่องเที่ยว ค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว

“สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะมีนำร่องฝึกอบรมในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีสนามกอล์ฟ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และนนทบุรี เป็นต้น และหลังจากนั้นจะขยายฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรมได้ที่ www.facebook.com/dsdgothai หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” นางสาวบุปผา กล่าว

 

 

Visitors: 100,350