Upskill แรงงาน จัดแข่งขันทักษะฝีมือช่าง

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ ร่วม Upskill แรงงาน จัดแข่งขันทักษะฝีมือช่าง หนุนนโยบาย รมว.แรงงาน “พิพัฒน์”

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ หนุนนโยบายรัฐร่วม  Upskill แรงงาน จัดแข่งขันทักษะฝีมือช่างเทคนิค 9 สาขา รมว.แรงงาน พิพัฒน์ รัชกิจประการ เข้าชมพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Mr.NORIAKI YAMASHITA กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ฝึกฝนทักษะ จนสามารถคว้ารางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ไปได้และขอชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นในการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานต่อไป และกิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ นี้ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือและความรู้ในการทำงานของตน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้คุณภาพการบริการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นตัวอย่างและกลไกที่ดีในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงงานที่มีฝีมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ และการจ้างงานอีกด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่โตโยต้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 อันสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและความใส่ใจของคณะผู้บริหารโตโยต้า ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือของบุคลากรโตโยต้ามาอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันในครั้งนี้บริษัทดำเนินการจัดแข่งขันทั้งหมด 9 สาขา ประกอบด้วย 1) ช่างเทคนิคระดับสูง 2) ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน 3) ผู้บริหารงานบริการ 4) พนักงานอะไหล่ 5) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 6) พนักงานคอลเซ็นเตอร์ 7) ผู้บริหารงานตัวถังและสี 8) ช่างซ่อมตัวถัง และ 9) ช่างซ่อมสี เป็นสาขาที่มีความสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ประกอบกิจการด้านรถยนต์ มีความต้องการช่างในตำแหน่งนี้อีกมาก การแข่งขันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้แรงงานในด้านดังกล่าวพัฒนาศักยภาพของตนเองที่สูงขึ้นและสร้างแรงบัลดาลใจหรือจุดประกายให้แก่แรงงานใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้เห็นถึงตำแหน่งช่างฝีมือที่ต้องการช่างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ด้านของนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ให้มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด มีการร่วมกันเปิด “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะกำลังแรงงานสาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์” ในพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 4 แห่ง ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และลำปาง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาช่างซ่อมตัวถังและช่างสีรถยนต์ป้อนสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับบริษัทมีส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันสาขาด้านยานยนต์ ช่วยให้การจัดงานแข่งขันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเป็นการันตีฝีมือมีความพร้อมในทุกด้านในการให้บริการ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ไม่ได้รับรางวัลและต้องพัฒนาฝีมือเป็นประจำ จะสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้เช่นกัน

 


Visitors: 345,949