ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย

 

อีกตลาดใหญ่ที่สำคัญ อินเดีย 


 ททท. ร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการ VISA Exemption ดันตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทย ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านคน ทะลุเป้า ปี 2566

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) ผู้ว่าการ ททท. พบปะหารือกับคณะผู้แทนสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท Seatour ถึงแนวทางการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอินเดีย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามมาตรการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย ยอดนักท่องเที่ยวสะสมปี 2566 จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1,338,705 คน โดยมีอัตราเฉลี่ยการเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 3,000-5,000 คน/วัน ซึ่งผู้ว่า ททท. คาดว่า ภายในปี 2566 นี้ ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย จำนวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งเกินเป้าหมายของปี 2566

ในขณะที่ผู้แทนภาคเอกชน จะร่วมกับ ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานส่งเสริมการขายกระตุ้นการเดินทาง ควบคู่กับการทำการตลาดเจาะกลุ่มคณะถ่ายทำ Bollywood MV และการจับคู่เมืองท่องเที่ยว (Sister Cities) นำเสนอเมืองรองของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดอินเดีย ในขณะที่ ททท. จะได้หารือกับสายการบินพันธมิตรถึงโอกาสในการเปิดเส้นทางบินไปยังเมืองท่องเที่ยวศักยภาพเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวพื้นที่ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางโดยเรือสำราญของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ ททท. จะทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ให้บรรลุเป้าหมายท้าทายตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยรายได้อุตสาหกรรม 3.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2567 นี้

#AmazingThailand #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

Visitors: 100,349