เร่งอัพสกิล แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ที่นครพนม

รมว.แรงงาน  พิพัฒน์ สั่งการกรมพัฒน์ เร่งอัพสกิล แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ที่นครพนม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับข้อสั่งการ รมว. แรงงาน พิพัฒน์  อัพสกิลแรงงานกลับจากอิสราเอล ประเดิมลงพื้นที่นครพนม เยี่ยมชมการฝึกการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สอบถามแรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิราเอล และครอบครัว ถึงความต้องการเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้งหลักสูตรที่สามารถเข้าไปทำงานในสถานประกอบกิจการและหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระได้ ตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบว่า จากแรงงานที่ไปสอบถามจำนวน 1,674 คนประสงค์จะฝึกอาชีพ 652  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566)  ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมโลหะ เย็บจักรอุตสาหกรรมช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ เทคโนโลยีด้านการเกษตรหรือประมง

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า  สำหรับในวันนี้ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม พร้อมทั้งพูดคุย สอบถามปัญหา และให้กำลังใจแก่แรงงานที่กลับจากอิสราเอล ในส่วนของจังหวัดนครพนมนั้น มีแรงงานไทยและครอบครัวสนใจพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 6 คน เข้าฝึกอบรมครั้งนี้ 5 คน ในหลักสูตร การติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ และหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการปลูกพืช  และเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อีก 1 คน  ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม

แรงงานไทยและครอบครัวที่กลับจากอิสราเอล หรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

อธิบดีบุปผา กล่าวท้ายสุด

 

 

Visitors: 100,347